Isı Geri Kazanım Sistemleri

Enerji verimliliğinin her geçen gün önemini arttırdığı günümüzde, HVAC sistemlerinde de benzer uygulamaların daha fazla kullanılır halde geldiği görülmektedir.

   - Heat pipe ısı geri kazanım eşanjörleri
   - Run-Around sistem eşanjörleri

 şartlandırılması istenen(supply air) ve ortamdan tahliye edilmesi istenen hava (exhaust air) arasında ısı transferi yapılmasına olanak sağlamaktadırlar.

Lameller;

  • Alüminyum
  • Epoksi kaplı alüminyum
  • Bakır

Borular;

  • Bakır

Kollektör malzemesi heat-pipe eşanjörlerde bakır olarak seçilir.
Run-around sistem eşanjörleri ,müşteri isteğine göre çelik veya bakır olarak değişebilir.

Test

  • Tüm evaporatör ve kondenserler aksi belirtilmediği sürece 30 bar basınç altında su dolu havuzda test edilir ve azot gazı basılarak sevk edilir.Sulu sistem bataryalarımız standart 20 bar basınç altında test edililir.

Bataryalarımız 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Direktifine uygun olarak test edilir.