Türbin Hava Giriş Soğutma/Isıtma

Gaz türbinleri kullanım yerleri ve güçlerine göre bir kaç KW' lık mikro türbinlerden onlarca MW' lık elektrik üretimi yapan elektrik santrallerinde yaygın biçimde kullanılmaktadırlar. Gaz türbinlerinin verimliliği ortam koşulları ile doğrudan ilgilidir. Şöyle ki; birim kütlede kullanılabilecek oksijen miktarı belirli sınırlar dahilinde olabildiğince yüksek olması, yanmanın verimliliğini etkileyen temel parametrelerden biri olduğu için talep edilen bir durumdur. 

Bu nedenle havanın yanma odasına varmadan önce şartlandırılarak sistemin gereksinimi karşılayacak belirli bir sıcaklığa getirilmesi gerekmektedir. Termokar olarak müşteri beklentileri, sistem gereksinimleri ve ortam koşullarını göz önünde bulundurarak beklentilerinizi en iyi düzeyde karşılamaktayız.

Gaz türbinleri kullanım yerleri ve güçlerine göre bir kaç KW' lık mikro türbinlerden onlarca MW' lık
elektrik üretimi yapan elektrik santrallerinde yaygın biçimde kullanılmaktadırlar. Gaz türbinlerinin verimliliği ortam koşulları ile doğrudan ilgilidir. Şöyle ki; birim kütlede kullanılabilecek oksijen miktarı belirli sınırlar dahilinde olabildiğince yüksek olması, yanmanın verimliliğini etkileyen temel parametrelerden biri olduğu için talep edilen bir durumdur. 

Bu nedenle havanın yanma odasına varmadan önce şartlandırılarak sistemin gereksinimi karşılayacak belirli bir sıcaklığa getirilmesi gerekmektedir. Termokar olarak müşteri beklentileri, sistem gereksinimleri ve ortam koşullarını göz önünde bulundurarak beklentilerinizi en iyi düzeyde karşılamaktayız.

Gaz türbinleri kullanım yerleri ve güçlerine göre bir kaç KW' lık mikro türbinlerden onlarca MW' lık
elektrik üretimi yapan elektrik santrallerinde yaygın biçimde kullanılmaktadırlar. Gaz türbinlerinin verimliliği ortam koşulları ile doğrudan ilgilidir. Şöyle ki; birim kütlede kullanılabilecek oksijen miktarı belirli sınırlar dahilinde olabildiğince yüksek olması, yanmanın verimliliğini etkileyen temel parametrelerden biri olduğu için talep edilen bir durumdur. 

Bu nedenle havanın yanma odasına varmadan önce şartlandırılarak sistemin gereksinimi karşılayacak belirli bir sıcaklığa getirilmesi gerekmektedir. Termokar olarak müşteri beklentileri, sistem gereksinimleri ve ortam koşullarını göz önünde bulundurarak beklentilerinizi en iyi düzeyde karşılamaktayız.