HABERLER

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Belgelendirme Çalışmaları

13.4.2017

2017 yılı stratejik hedeflerimizden birisi de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasyonlarına sahip olmaktır. Bu kapsamda hazırlık, dokümantasyon, iç eğitimler ve tetkikçilerin yetiştirilmesi, Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları ile yoğun bir çalışma dönemine girdik. Temel amaç firma kültürümüzü geliştirmek olduğu kadar müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara uygun ürün ve çalışma ortamlarına sahip olmaktır.

                Yönetim Kurulumuzu, yönetim kadromuzu, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve yaşadığımız çevreyi ilgilendiren sertifikasyon süreci, ürün kalitemize olduğu kadar yaşam kalitelerimizi de değiştirecek etkiler yaratacaktır. Nisan 2017 sonunda denetleme sürecine gidilecek olup, çekirdek bir kadro ile faaliyetler yürütülmektedir. Her iki sertifikasyon için de temel bilgilendirme eğitimleri, iç tetkikçi eğitimleri ve risk analiz değerlendirmeleri başlatılmış olup, analiz, değerlendirme ve aksiyon aşamalarına gelmiş bulunmaktayız.

                Kalite Güvence Müdürümüz Sayın Gökhan ÇAKAR, Kalite Güvence Mühendisimiz Sayın Ayşe Emel BİRİCİK, İş Sağlığı Güvenliği Mühendisimiz Sayın Onur URÇUM ve Danışman firmamızla birlikte belgelendirme süreci sürdürülmektedir. Mevcut olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgemizi, 2018 yılında 2015 versiyonlu olarak ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ’ne çevirerek, tüm sertifikasyon süreçlerimizi ortak bir değerlendirme ile yürüteceğiz.  

« Tüm Haberler