HABERLER

Heat Exchange Without Noise

15.1.2020

Günümüzde enerji verimliliğinin çok daha önemli bir hale gelmesiyle kojenerasyon sistemlerinin kullanımı, yerleşim yerlerinde ve şehir merkezlerinde de artış göstermektedir. Bu durum neticesinde enerji üretiminin devamlılığı için atık ısının sistemden uzaklaştırılması tek başına bir çözüm olarak düşünülemiyor. 

Merkezi bölgelerde özellikle şart koşulan düşük ses seviye limitleri ve kısıtlı kurulum alanları çok daha ergonomik çözümler gerektiriyor. Termokar; üretimini yaptığı bu ürünlerde gereksinimleri karşılayacak biçimde optimizasyonunu yapıyor. 

Belirtilen boyut kısıtları neticesinde üründe bulunması gereken iki farklı soğutma devresinin tek bir kuru soğutucuda yapılması, soğutma yükünün karşılanırken gerekli ses seviye limitini sağlayacak ve ortaya çıkacak yüksek sıcaklık değerlerine uygun fanların kullanılması gerekiyordu. 

Bu zorlu şartlar altında dizayn edilerek üretilen ürünün uygulama yerinde testleri başarılı bir şekilde geçti. Ürünü diğerlerinden ayıran temel özellik, iki farklı soğutma devresinin aynı üründe toplandığı V-Tipi bir ürün olmasıdır.

« Tüm Haberler